ENG
"Edgelands" refers to the essential urban living space created by urbanization processes, including factories, power plants, garages, production halls, transformer stations, waste disposal facilities, etc.
It is a small journey of an industrial dandy seeking beauty in the unsettling night lights of chimneys, machinery, and glaring lights.
PL
Edgelands – czyli niezbędna przestrzeń życia miejskiego wytworzona przez procesy urbanizacyjne, zawiera fabryki elektrownie, garaże, hale produkcyjne, stacje transformatorowe, zakłady utylizacji śmieci itp. Jest to mała podróż przemysłowego dandysa, szukającego piękna w nocnych niepokojących światłach kominów, maszyn, i rażących świateł.


Back to Top