EN
The "Layers" project consists of photos taken between March and July 2022 in Lviv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Odesa, Kyiv and Brodzianka. It is a visual story of destruction and hope, silent attempts to defend one's cultural identity and heritage.
Seeing the devastation caused by the Russian invasion, members of Ukrainian local governments, parishes, and non-governmental organizations, along with the civilian population, set about securing the works of art against expected rocket attacks or bombings. These efforts - but not only - are featured in my project. It is a typology consisting of 22 photographs of secured sculptures, including figures of poets, saints, national heroes, and mythological figures
PL 
Na projekt „Warstwy” składają się zdjęcia wykonane między marcem a lipcem 2022 r. na terenie Lwowa, Iwano-Frankiwska, Winnicy, Odessy, Kijowa oraz Brodzianki. Widząc zniszczenia powodowane przez rosyjską inwazję, członkowie i członkinie ukraińskich samorządów, parafii i organizacji pozarządowych wraz z ludnością cywilną zajęli się zabezpieczeniem dzieł sztuki przed spodziewanymi atakami rakietowymi lub bombardowaniami. O tym – ale nie tylko – jest mój projekt. 
Jest to typologia składająca się z 22 prac przedstawiających zabezpieczone rzeźby, wśród których znajdujemy między innymi postaci poetów, świętych, bohaterów narodowych, ale także postaci mitologiczne. 
Back to Top