EN
"Reproductions" is a photographic series in which I explore the theme of place-related memory, particularly in the context of museums. Ukrainian museums, from which the most valuable and unique works of art were removed due to Russian aggression, have left behind traces that I document in my work. This series features the spaces of Potocki Palace and Lozinski Palace in Lviv.
The faded velour affected by light, the steel mounting cables, and the holes from the exhibition wells, typically concealed behind the artworks, have now become the focal points of my observation and serve as a means of reproducing the deported works.


PL
"Reprodukcje" to cykl fotograficzny, który eksploruje temat pamięci związanej z muzeum. Ukraińskie muzea, z których wywieziono najcenniejsze i najbardziej unikalne dzieła sztuki z powodu rosyjskiej agresji, pozostawiły po sobie ślady, które dokumentuję w swoich pracach. W ramach tego cyklu znajdują się ujęcia przestrzeni Pałacu Potockich oraz Pałacu Łozińskich we Lwowie. Wypłowiały welur, stalowe linki montażowe oraz dziury po odwiertach ekspozycyjnych, które na co dzień są skrywane za dziełami sztuki, stają się przedmiotem mojej obserwacji i formą reprodukcji wywiezionych dzieł.
Back to Top